''Revo biedt financiële

bescherming voor jong en oud!''

LEVENSVERZEKERING

TERUG NAAR OVERZICHT >>

Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens.

Een levensverzekering kan uitkeren bij overlijden van de verzekerde, al dan niet voor een bepaalde datum of juist bij in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Een levensverzekering kan ook een mengvorm van beide zijn, er wordt dan

zowel uitgekeerd bij in leven zijn als bij eerder overlijden. Tot slot kan een levensverzekering een periodieke uitkering geven zolang de verzekerde in leven is of juist vanaf het moment dat de verzekerde komt te overlijden.

 

Soorten Levensverzekeringen

 

Gemengde verzekering

Een gemengde verzekering is een combinatie van de kapitaalverzekering bij leven en de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden. De gemengde levensverzekering is dus een verzekering waarmee in één polis zowel het overlijdensrisico afgedekt wordt en waarbij ook vermogen opgebouwd wordt. Dit houdt in dat het overeengekomen kapitaal wordt uitgekeerd bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering, dan wel onmiddellijk bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum. Tevens is er op de gemengde verzekering vaak een winstdelingsregeling van toepassing.

 

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een vorm van levensverzekering waarbij de verzekeraar bij het in leven zijn van de verzekerde op de vooraf overeengekomen datum het verzekerde bedrag uitkeert. Een kapitaalverzekering bij leven kent verschillende varianten. Als je een ‘traditionele’ verzekering afsluit, spaar je voor een gegarandeerd eindkapitaal, waarbij de uitkering vaak wordt vermeerderd met winstbijschrijvingen. Je kunt ook wat meer risico nemen en je ingelegde premie (laten) beleggen.

Een 'kapitaalverzekering eigen woning' is een kapitaalverzekering die speciaal bestemd is voor het sparen voor de aflossing van de eigen woningschuld.

 

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden van de verzekerde(n) aan de nabestaande(n) indien het overlijden plaats vindt voor de einddatum van de verzekering. Deze verzekering wordt vaak gebruikt om de financiële risico’s af te dekken op het moment van een overlijden zodat bijvoorbeeld de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost kan worden, of dat de uitvaartkosten betaald kunnen worden, of voor financiële buffer voor de echtgenote / partner, kinderen, of nabestaande(n),

Het verzekerde bedrag kan gelijk blijven maar er kan ook gekozen worden voor een dalende of stijgend verzekerd bedrag. Na de einddatum kunnen er geen rechten meer ontleent worden uit hoofde van deze verzekeringsvorm.

 

Renteverzekering

Een renteverzekering is een periodieke uitkering die plaats vindt bij in leven zijn of na het overlijden van de verzekerde. De periodieke uikering kan een periodiek tijdelijk zijn bijvoorbeeld voor 5 of 10 jaar maar het kan ook een levenslange uitkering zijn.

 

Er zijn verschillende soorten renteverzekeringen:

 

Levenslange en tijdelijke renteverzekering

Een levenslange en tijdelijke renteverzekering is een periodieke uitkering welke gegarandeerd is. Deze periodieke uitkering is afhankelijk van het leven van de verzekerde. De verzekerde is in het geval van een ouderdomspension de begunstigde.

Op het moment dat de verzekerde komt te overlijden zijn de partner en kinderen begunstigden voor het partnerpensioen en wezenpensioen. Deze vorm van rente verzekering wordt vaak aangeboden in een collectieve pensioenregeling.

 

Erfrente

Een erfrente is een periodieke uitkering welke uitkeert bij overlijden van de verzekerde. De periodieke uitkering wordt uitgekeerd tot de vooraf gekozen einddatum! De uitkering is derhalve niet afhankelijk van het leven van de begunstigde, mocht de begunstigde komen te overlijden dan is het mogelijk dat de uitkering doorgaat aan overige erfgenamen tot de gekozen einddatum. De erfrente is altijd een tijdelijke periodieke uitkering bijvoorbeeld voor de achtergebleven kinderen of partner.

 

Overlevingsrente

Een overlevingsrente is een periodieke uitkering welke uitkeert bij overlijden van de verzekerde. De periodieke uitkering wordt uitgekeerd tot het overlijden van de begunstigde. De uitkering is derhalve afhankelijk van het leven van de begunstigde dit in tegenstelling tot de erfrente. De overlevingsrente geeft meestal recht op een periodieke uitkering zolang de begunstigde leeft en wordt derhalve vaak gebruikt voor een partner pensioen.

 

Uitvaartverzekering

Zie onze aparte informatieblad Uitvaartverzekeringen. (link!!!)

 

Revo Assurantiën helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.

 

Levensverzekeringen verschillen voornamelijk op onderstaande punten:

 

  • Aanvullende dekkingsmogelijkheden.
  • Duur premiebetaling.
  • Duur dekking.
  • Eventuele (gratis) meeverzekerde personen.
  • Hoogte van de uitkering.
  • Polisvoorwaarden.
  • Premie.
  • Premie vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.
  • Uitkeringswijze (geld, verzorgde uitvaart of combinatie).
  • Winstdeling.

 

© 2015 REVO ASSURANTIËN  -  Alle rechten voorbehouden  -  K.v.K 08062610  -  AFM Reg.nr / Vergunning nr. 12006732

© 2015 REVO ASSURANTIËN  -  Alle rechten voorbehouden  -

K.v.K 08062610  -  AFM Reg.nr / Vergunning nr. 12006732